Hlavní výhody lineárního spalovacího motoru

Princip lineárního spalovacího motoru má celou řadu výhod. Mezi nejdůležitější patří:

  • jednoduchá mechanická konstrukce
  • chod pouze v optimálním režimu
  • vyšší výkonová hustota a termodynamická účinnost v porovnání s motorgenerátorem
  • možnost koncepce v žážehové i vznětové verzi
  • kompresní poměr lze nastavit jednoduchou změnou nastavení software
  • motor může pracovat s různými palivy (vodík, benzin, LPG, zemní plyn, bioplyn, methylalkoholová směs, nafta, bionafta, ...)
  • možnost přesného řízení fáze expanze pomocí proměnného elektrického odběru

Každý systém má kromě výhod i nějaké nevýhody. Mezi ty zásadnějších nevýhody patří:

Nevýhody lineárního spalovacího motoru

  • řízení a převod energií vyžaduje sofistikovaný řídicí systém
  • každý vadný termodynamický cyklus zastavuje motor - lze odstranit řídicím systémem
  • Principiálně vyšší vibrace při provozu - lze odstranit víceválcovou verzí nebo odtlumením