Funkční model

Funkční model se skládá ze dvou proti sobě umístěných válců, každý o objemu 50ccm. Využívá se dvoutaktní cyklus s kapacitním zapalováním směsi.

Jako palivo je v současné době využíván benzín, ale konstrukci je možné jednoduše upravit pro použití na LPG, zemní plyn a další uhlovodíková paliva. Je možné použít i palivo budoucnosti - vodík.

Aby byla zaručena precizní příprava směsi a potlačily se negativní vlastnosti dvoutaktního režimu, je použita metoda přímého vstřikování paliva.

Použitý lineární elektrický motor-generátor má výkon cca 1kW a je tak nejslabším článkem celého systému (výkon spalovací části je výrazně vyšší). Jeho použití vzniklo z historických důvodů díky jeho dostupnosti a finančním možnostem v počátcích projektu. I tak je ale model plně funkční a umožňuje provádět měření a experimenty potřebné pro další vývoj.

Jak již však bylo uvedeno dříve, pracuje se v současné době na zcela novém prototypu, který je již od počátku navrhován pro dosažení maximální účinnosti.