Princip lineárního spalovacího motoru

Princip lineárního spalovacího motoru je znázorněn na následné animaci.

Koncepce naznačená na animaci pracuje jako dvoutaktní zážehový motor. Dvoutaktní režim je v tomto uspořádání nutný, protože energii spalování je třeba uvolnit při každém cyklu, jinak zařízení není schopné činnosti.

Animace lineárního spalovacího motoru.

Slovo "dvoutakt" často asociuje známé automobily Trabant, případně motocykly Pionýr se všemi jejich nedostatky. V našem případě se však jedná o výrazně pokročilejší technologii, která využívá přímého vstřikování paliva do spalovacího prostoru za podpory stlačeného vzduchu (Air Assisted Direct Injection System). Díky tomu jsou negativní vlastnosti maximálně potlačeny. Navíc má dvoutaktní režim za některých podmínek vyšší termodynamickou účinnost a výkonovou hustotu než používanější čtyřtaktní cyklus. Ačkoli to není obecně známo, velké motory pro pohon námořních lodí se konstruují téměř výlučně jako dvoutaktní.

Koncepce naznačená na animaci není jediná možná koncepce motoru s volnými písty. Je možné použít na každé straně dva písty a pak již nic nebrání použití čtyřtaktního cyklu.

Také je možné využít více takovýchto motorů spojených do jednoho celku, aby se dosáhlo vyvážení celého zařízení a omezily se vibrace. Pokud použijeme dva naznačené motory umístěné v jedné ose za sebou a zajistíme jejich chod přesně v opačném směru, bude celek teoreticky dokonale vyvážený.