Použití lineárního spalovacího motoru

Lineární spalovací motor-generátor, díky své jednoduchosti konstrukce, může mít široké spektrum použití.

Hlavním cílem projektu je vytvořit lineární spalovací motor, který bude použit v hybridním automobilu.

Tento typ motoru by mohl být ideální energetickou jednotkou pro hybridní automobily seriové koncepce.

Dále by bylo možné použít lineární spalovací motor pro kogenerační jednotky.

Kogenerační jednotky jsou stacionární generátory, které vyrábějí elektrickou energii a zároveň využívají teplo získané z chlazení motoru např. pro vytápění objektů.

Další typická aplikace bude použití jako elektrocentrály v oblastech, kde není k dispozici elektrická síť.

Hlavní výhody lineárního spalovacího motoru pro potřeby elektrocentrály v porovnání s klasickou konstrukcí využívající kombinaci rotačního spalovacího motoru a rotačního generátoru jsou:

  • předpoklad menší, lehčí a kompaktnější konstrukce
  • předpoklad vyšší účinnosti