Kogenerační jednotky

Pro LCE lze použít širokou třídu různých uhlovodíkových nebo vodíkových paliv. Nabízí se proto jeho využití jako součást kogenerační jednotky.

Taková jednotka vyrábí elektřinu jako výše popsaná elektrocentrála s využitím třeba zemního plynu nebo bioplynu, avšak současně se pro vytápěcí účely využívá odpadního tepla při chlazení LCE (cca 50% energie spotřebovaného paliva).

Celkové využití paliva je pak mnohem efektivnější. Při vyšších výkonových požadavcích lze dvouválcovou koncepci LCE rozšířit na 4 až 8mi válcovou jednotku, kterou by bylo možné řídit tak, aby se minimalizovaly vibrace a maximalizoval výstupní výkon.

Elektrocentrály

Protože LCE disponuje pouze s výstupním výkonem v elektrické formě, nabízí se elektrocentrála jako jeho základní aplikace. Lze předpokládat zvýšení výkonové hustoty v porovnání s tradičním řešením ve formě motor-generátoru. Vzhledem k tomu, že pro řízení lineárního generátoru je bezprostředně nutný výkonový třífázový invertor, lze jej navrhnout a doplnit tak, aby frekvence kmitů LCE neovlivňovala frekvenci střídavého napětí na výstupu zařízení jak při výstupu jednofázovém, tak i třífázovém. Pokud se taková soustava doplní nějakým přiměřeným zásobníkem energie (akumulátor, superkondenzátor), lze dosáhnout automatického vypínání elektrocentrály při minimálním odběru, cyklického zapínání při středním odběru a kontinuálního běhu při plné zátěži.

Tím se automaticky zvýší termodynamická účinnost takové "výroby" elektřiny v porovnání se současnými motorgenerátory.